Monthly Archives: דצמבר 2017

2017

אם ניקח את מה שכתבתי בסיכום שנת 2016 נראה שהתשואות יוצאות כמעט אותו הדבר. בשלב מסוים ברבעון הרביעי התיק שלי הראה תשואה יפה מאוד של 30%, אבל השנה הסתיימה בצורה ממוצעת. יכולתי להיות מרוצה שזו שנה נוספת שאני שוב מעל המדדים, אבל בסופו של דבר אני מאוכזב מאוד. הרבעון האחרון היה לא טוב עבורי ובחלקו הגדול אשמתי ממש.

באפט תמיד אומר שהכלל הראשון בשוק ההון הוא לא להפסיד כסף. הכלל השני, הוא לא לשכוח את הכלל הראשון… ויכול להיות שעברתי על כלל אחד לפחות. לקראת סוף השנה הגדלתי את רכיב המזומן בגלל שקשה למצוא חברות זולות ואני רוצה להיות מוכן לרגע שבו תגענה הירידות. בנוסף, נפרדתי מכמה החזקות.

קראתי איפשהו ש-2017 היא אחת השנים הכי פחות תנודתיות בשוק ההון. גם בגזרת המאקרו היה די רגוע. אני תמיד אומר ש-3-2 אירועים גדולים בשנה מזעזעים את השוק ומייצרים הזדמנויות. ב-2016, למשל, מחיר הנפט נפל בתחילת השנה והפיל את הפיננסיות; לאחר מכן היה הברקזיט; ובנובמבר טראמפ נבחר לנשיאות. והשנה? די רגוע. Continue reading